شیلد سربی

• روپوش سربی چهارلایه با لاستیک سربی نرم و سبک

.

• تیروئید بند سربی و گناد بند سربی

.

• هنگر

.

• خط کش سربی

.

• پاس کاست

.

• پرده سربی

.

• پاراوان سربی

.

• چراغ اخطار اشعه نیم گرد

.

• چراغ اخطار اشعه دو طرفه

.